AVG Stichting Bunschoter Boeren- en Beestenboel.


Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf dat moment geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet.

Omdat ook onze stichting te maken heeft met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden, is het volgende van belang.

Onze stichting vraagt van bestuursleden, vrijwilligers en deelnemers aan haar evenementen om hun aanhef, voorletter(s), achternaam, voornaam, adres, postcode, telefoonnummer & e-mailadres. De stichting slaat deze gegevens op in haar administratie. De complete administratie van de stichting is opgeslagen op de beveiligde computer van het secretariaat. Naam en e-mail adressen zijn daarnaast opgeslagen in het adressenbestand van outlook.

De penningmeester gebruikt de gegevens i.v.m. de facturering. Tevens worden ze gebruikt om bestuursleden en deelnemers per post, e-mail, of telefoon te kunnen benaderen of informeren over zaken betreffende de Bunschoter Boeren- en Beestenboel.

De verstrekte gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van het bestuur.

Voor anderen zijn ze niet toegankelijk. Ze worden ook niet voor andere doeleinden dan hier beschreven gebruikt.

Leden kunnen altijd inzage krijgen in de geregistreerde gegevens. Ook kunnen gevonden fouten in de gegevens gecorrigeerd worden. Stuur voor dit doel een e-mail aan het bestuur van de vereniging.

Bestuursleden die atreden, verwijderen de persoonsgegevens uit hun privé omgeving.

Het e-mail contact met het bestuur verloopt via de secretaris.

Op de website staan foto’s waarop mogelijk bestuursleden, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers zijn te zien. In het geval daartegen bezwaren bestaan, kan contact worden opgenomen met de secretaris of een van de andere leden van het bestuur. Deze foto’s kunnen dan worden verwijderd.

Zijn er naar aanleiding van het voorgaande nog vragen of aanvullingen, dan kan contact worden opgenomen met het bestuur.


Gesprek laden